Počasni govornici

img
Miroslav Premrov
red. prof. dr.

Dekan Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo