Počasni govornici

img
Ivan Dadić
prof. dr. sc.

Profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

Dr. sc. Ivan Dadić, dipl. ing. ima:
80 znanstvenih radova;
43 stručna rada;
14 ostalih radova;
oko 160 studija i projekata na kojima je radio;
bio je član tima i uspješno sudjelovao u realizaciji 6 projekata Ministarstva znanosti i tehnologije;
35 priopćenja održanih na međunarodnim znanstvenim skupovima;
izrađena 2 udžbenika u koautorstvu