Prijava

img

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE
REGISTRATION FORM
„CESTE 2019“ – „ROADS 2019“

 

12. – 15.03.2019. – Rovinj (Istra), CROATIA

 

Upload

 

Podatci o kotizaciji i broju računa za uplatu se nalaze ovdje

Information on registration fees and account number are here