Oglašavanje

img

OGLAŠAVANJE

PREZENTACIJA TVRTKE/PROIZVODA U KONGRESNOJ DVORANI ( 10 min ) – 3.750 kn
PODJELA REKLAMNIH MATERIJALA u seminarske torbe  – 2.500 kn
OGLAS U ZBORNIKU SAŽETAKA – 1 strana   – 1.250 kn
OGLAS NA WEB STRANICI SEMINARA – 1 godina  – 2.500 kn

 

PRIJAVU ZA MARKETING MOŽETE SKINUTI OVDJE – MARKETING PRIJAVA