O seminaru

img

Stručni seminar “CESTE ” mjesto je na kojem se rezimiraju rezultati postignuti na području razvitka, održavanja i gospodarenja cestama, kao i sigurnosti u prometu, te ističu novine iz područja planiranja, projektiranja i noviteti u tehnologiji gradnje kod nas i u svijetu. Cestovni promet se smatra jednim od važnijih pokretača razvoja u svakoj zemlji, pa tako i kod nas u Hrvatskoj, kako onog gospodarskog, turističkog, ali isto tako i socijalnog. Činjenica je, da su prometnice i njihovo održavanje u svakodnevnom životu ljudima potrebne kao hrana i lijekovi, te zato možemo računati na životni opstanak cestara i u vremenima teških gospodarskih kriza.

Iz dosadašnjih savjetovanja i zajedničkog druženja vidi se kako naša struka ozbiljno, odgovorno i detaljno ispituje cestovnu prometnu problematiku, te ulaže napore na otklanjanju nedostataka na našim prometnicama i prometnoj infrastrukturi. Naši stručni skupovi nisu samo dio prošlosti, to je dio i današnjeg, svakodnevnog života, a što najbolje dokazuju naši zajednički zaključci i poruke za budućnost u realnim okolnostima odvijanja sigurnijeg i kvalitetnijeg svakodnevnog cestovnog prometa u svim godišnjim dobima za naše i strane korisnike postojeće hrvatske prometne mreže. Značaj naših druženja je da se na istima analiziralo i razmatralo probleme u svezi sigurnosti cestovnog prometa u praksi, gdje sudjeluju naši i strani stručnjaci s višegodišnjim prometno-sigurnosnim iskustvom.

Budućnost veće sigurnosti cestovnog prometa od vizije do realizacije osnovna je naša zadaća, stoga je to područje sve privlačnije i u bliskoj budućnosti pruža dobre mogućnosti planirane realizacije. Pored razmatranja ovih aktualnih tema, jedan od temeljnih programskih ciljeva našeg stručnog skupa o cestama jest okupiti domaće i strane stručnjake, koji će svojim raspravama razmijeniti stečena znanja i iskustva te time osigurati kvalitetnu podlogu za kreiranja strategije kvalitetnog gospodarenja i suvremenog razvitka cesta svih kategorija.

Stručni  seminar  se godinama odvija pod  pokroviteljstvom :

 – PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

– MINISTARSTVA  MORA, PROMETA i  INFRASTRUKTURE  RH

– MINISTARSTVA  UNUTARNJIH  POSLOVA  RH

MINISTARSTVA  GRADITELJSTVA  I PROSTORNOG UREĐENJA RH

– MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

– HRVATSKE  KOMORE  INŽENJERA  TEHNOLOGIJE  PROMETA I  TRANSPORTA

 

Predsjednica organizacijskog odbora

Andreja Pipić Feistritzer