IZLAGAČI

img

IZLAGAČI

IZLAGAČKI PROSTOR ispred kongresne dvorane – ca.6 m2, pano 2x1m, stol i stolci – 6.250 kn
PANO ZA REKLAMU (2m x 1m) ili vlastiti rollup u predvorju hotela  – 3.750 kn
PANO ZA REKLAMU  (2m x 1m ) ili vlastiti rollup  ispred kongresne dvorane – 2.500 kn

PANO ZA REKLAMU  (2m x 1m) ili vlastiti rollup  u kongresnoj dvorani – 5.000 kn

VANJSKI PROSTOR ispred hotela ca. 15 m2 – 5.000 kn

PRIJAVU ZA MARKETING MOŽETE SKINUTI OVDJE – MARKETING PRIJAVA